เลขาธิการ กสทช. กร้าวหลังตรวจสอบพบมีผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายยังไม่ให้ความร่วมมือการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ย้ำหากไม่ร่วมมือนอกจากจะกำหนดโทษปรับต่อวันในอัตราที่สูงขึ้นแล้ว อาจถึงขั้นสั่งพักใบอนุญาต และอาจจะนำเสนอ กสทช. ตัดสิทธิในการประมูล 4G

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ฝากเตือนผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายว่า เรื่องการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายที่จะต้องดำเนินการซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน กสทช. ที่บังคับแล้ว ยังมีมติของคณะรัฐมนตรีรองรับโดยให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 นี้ และให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบปัญหา อุปสรรคเป็นระยะๆ ด้วย ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ความร่วมมือแต่เพียงบางส่วนนั้น สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราค่าปรับต่อวันขั้นสูงสุดที่กฎหมายให้อำนาจไว้ จนถึงขั้นสั่งพักใบอนุญาต ตลอดจนถึงขั้นขาดคุณสมบัติในการที่จะเข้าประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้  และสำนักงาน กสทช. จะนำเรียนถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทุกระยะ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือให้ทั้ง กสทช. คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับทราบ เนื่องจากเป็นการขัดกับทั้งประกาศของสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแล และขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณะและประเทศชาติที่จะได้รับต่อไป

     พร้อมนี้ สำนักงาน กสทช. ขอฝากย้ำเตือนไปยังประชาชนว่า การลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินทุกกรณีเป็นการดำเนินการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หากประชาชนถูกเรียกค่าเก็บค่าบริการในการดำเนินการ ขอให้ประชาชนแจ้งเรื่องมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับผู้เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:23:01 PM)