เลขาธิการ กสทช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่สนามหลวงตรวจสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณไวไฟ การจัดระเบียบสายสื่อสาร พร้อมสั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนสูงสุด 2.5 แสนคน ในวันที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมถวายบังคมพระบรมศพในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันที่ 5 ธ.ค. 2559

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (10 พ.ย. 2559) สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่สนามหลวงเพื่อร่วมหารือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ในประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไวไฟ ในบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ณ เต็นท์กองอำนวยการร่วม กทม. ในการหารือได้สั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเพิ่มขีดสัญญาณเพื่อรองรับประชาชนผู้ใช้บริการสูงสุดให้ได้ 2.5 แสนคน ตามประมาณการที่ กทม. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพเป็นจำนวนมากในวันที่ 5 ธ.ค. 2559

     จากนั้น เลขาธิการ กสทช. ได้นำสื่อมวลชนตรวจอุปกรณ์และสายของสถานีฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS DTAC TRUE CAT และ TOT ที่ตั้งสถานีชั่วคราวในบริเวณสนามหลวง พร้อมทั้งทำการทดสอบความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ของผู้ให้บริการ AIS DTAC TRUE ซึ่งพบว่าความเร็วอยู่ในมาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้ ในส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารในเบื้องต้นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการรวบรวมสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ มีการกำหนดจุดติดตั้ง Small Cell ใช้ตำแหน่งในการติดตั้งจัดวางไม่ให้เกิดความเกะกะ ซึ่งในอนาคตจะได้ประสานกับ กทม. เพื่อวางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบ ปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่บริเวณสนามหลวงยังคงต้องใช้งานในพระราชพิธีต่างๆ อีกเป็นเวลานาน   

     นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดูแลคุณภาพบริการ และระวังรักษาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันแรกๆ และได้กำชับให้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจากรายงานของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะนี้ผู้ให้บริการทุกรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนผู้เดินทางมาร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการเพื่อคอยตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้พร้อมสำหรับการให้บริการทุกขณะ
 
--------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/10/2016 4:30:01 PM)