เลขาธิการ กสทช. มอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz .ให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)

Create by  - 2fellows  admin (5/5/2016 6:12:12 PM)