เลขาธิการ กสทช. ย้ำการลงทะเบียนซิมเติมเงินไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศออกตรวจสอบการให้บริการลงทะเบียนซิมการ์ด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ยอดของการลงทะเบียนซิมแบบเติมมียอดรวมกว่า   31 ล้านเลขหมายแล้ว และจากการที่มีประชาชนสอบถามมายังสำนักงาน กสทช. ว่าพบเห็นผู้ให้บริการลงทะเบียนซิมการ์ดมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการในการรับลงทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีการพบเห็นกันมาก สำนักงานจึงขอฝากเตือนไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินทุกคนอีกครั้งว่า การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินตามที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิมการ์ดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 มิฉะนั้นจะไม่สามารถโทรออก และใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ฟรี ตามศูนย์บริการของโอเปอเรเตอร์ทุกค่าย หรือตามจุดให้บริการลงทะเบียนที่มีเครื่องหมาย 2 แชะแวะลงทะเบียนซิมทั่วประเทศ และราวกลางเดือนพฤษภาคม 2558 ประชาชนจะสามารถลงทะเบียนซิมได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น จำนวน 2,436 แห่งทั่วประเทศ
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินในการลงทะเบียน สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ ออกตรวจสอบเรื่องการลงทะเบียนซิมการ์ดแบบเติมเงินด้วย
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:41:22 AM)