เลขาธิการ กสทช. เตือนผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ไม่สามารถนำคลื่นความถี่ให้ผู้อื่นประกอบกิจการแทนได้

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวในลักษณะที่มีบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตกลงร่วมมือกันที่จะให้บริษัทอื่นประกอบกิจการแทนภายหลังจากชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. ขอประกาศให้ทราบว่าตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ผู้ที่ชนะการประมูลจะไม่สามารถนำคลื่นความถี่ไปให้ผู้อื่นประกอบกิจการแทนได้ ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องนำคลื่นไปประกอบกิจการด้วยตัวเองเท่านั้น

    “สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อันนำไปสู่การฮั้วประมูลเกิดขึ้น  สำนักงานจะป้องกันไม่ให้เกิดการร่วมมือกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ อันก่อให้เกิดการสมยอมราคาในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz โดยจะติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:00:10 PM)