เลขาธิการ กสทช. เผยยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินล่าสุด 13.68 ล้านเลขหมาย พร้อมสั่งการให้สำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลาง ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ออกตรวจสอบการดำเนินการลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินของโอเปอเรเตอร์และรายงานให้เลขาธิการทราบทุกสัปดาห์เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดค่าปรับและเงื่อนไขในการประมูล 4G ต่อไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดลงทะเบียนซิมเติมเงินรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 13.687 ล้าน แยกเป็นเครือข่าย AIS 9,500,000 เลขหมาย เครือข่าย DTAC 2,700,000 เลขหมาย เครือข่าย TRUE 1,300,000 เลขหมาย TOT 100,000 เลขหมาย และ CAT 37,000 เลขหมาย ซึ่งจะเห็นว่ายอดการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลาง สำนักงาน กสทช.ภาค และสำนักงาน กสทช. เขตออกตรวจสอบการลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินของโอเปอเรเตอร์ และรายงานให้เลขาธิการทราบทุกสัปดาห์เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดค่าปรับและเงื่อนไขในการประมูล 4G ต่อไป

     "การลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน"

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:11:58 PM)