เลขาธิการ กสทช.เผยในอาเซียนค่ามือถือไทยราคาถูกเป็นอันดับสองรองจากอินโดฯ ขณะที่ฟิลิปปินส์แพงสุด นาทีละ 5.10 บาท ค่าอินเทอร์เน็ต สิงคโปร์ คว้าอันดับหนึ่งถูกสุด คิดแค่ 11 สตางค์ต่อเมกะไบต์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้สำรวจอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ 1 ถึง 3 ของแต่ละประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน หรือพรีเพด (pre-paid) ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีอัตราเฉลี่ยของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G เฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ต่อนาที ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คิดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ นาทีละ 5.10 บาท
     ทั้งนี้ กลุ่มอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศ มีการคิดค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ่งเป็นประเภทเสียง หรือวอยซ์ (voice) เอสเอ็มเอส (SMS)  และอินเทอร์เน็ต ในอัตราที่แตกต่างกัน โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียง ประเทศอินโดเซียคิดค่าบริการถูกที่สุด 32 สตางค์ต่อนาที ตามด้วยไทยเฉลี่ย 84 สตางค์ต่อนาที มาเลเซียเป็นอันดับสาม 1.05 บาทต่อนาที อันดับสี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.) 1.28 บาทต่อนาที อันดับห้าเมียนมาร์ 1.6 บาทต่อนาที อันดับหก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1.92 บาทต่อนาที ประเทศกัมพูชา มีอัตราค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเสียงถูกเป็นอันดับเจ็ดในกลุ่มอาเซียน นาทีละ 2.17 บาท อันดับแปด สิงคโปร์ 2.90 บาทต่อนาที อันดับเก้า บรูไนนาทีละ 4.63 บาท
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการคิดค่าบริการเอสเอ็มเอส หรือการส่งข้อความขนาดสั้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ประเทศบรูไนคิดค่าบริการแพงที่สุดในกลุ่มอาเซียน ข้อความละ 2.43 บาท ตามด้วย สิงคโปร์ อันดับสองข้อความละ2.4 บาท อันดับสาม อินโดนีเซีย ข้อความละ 2.14 บาท อันดับสี่ ไทย คิดเฉลี่ยข้อความละ 1.33 บาท  ส่วน มาเลเซียและกัมพูชา คิดอัตราเท่าๆกัน 1.05 บาทต่อข้อความ   ตามด้วย ฟิลิปปินส์ 1 บาทต่อข้อความ  เมียนมาร์ 80 สตางค์ต่อข้อความ สปป. 64 สตางค์ต่อข้อความ โดยเวียดนามเป็นประเทศที่คิดค่าบริการเอสเอ็มเอสถูกที่สุดในอาเซียน คิดค่า เอสเอ็มเอส เพียงข้อความละ 48 สตางค์
    ด้านการคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มอาเซียนนั้น สำนักงาน กสทช. สำรวจพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีอัตราค่าบริการถูกที่สุด 11 สตางค์ต่อเมกะไบต์ สปป. ถูกเป็นอันดับสอง 17 สตางค์ต่อเมกะไบต์ อันดับสาม มาเลเซีย 21 สตางค์ต่อเมกะไบต์ อันดับสี่ ไทย เฉลี่ย 28 สตางค์ต่อเมกะไบต์ อันดับห้า กัมพูชา 60 สตางค์ต่อเมกะไบต์ ตามด้วย ฟิลิปปินส์ 78 สตางค์เมกะไบต์ บรูไน 1.25 บาทต่อเมกะไบต์ เวียดนาม 2.30 บาทต่อเมกะไบต์ โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แพงสุด 4.43 บาทต่อเมกะไบต์ สำหรับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเมียนมาร์เป็นการคิดค่าบริการตามระยะเวลาใช้งานไม่ได้คิดอัตราค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน โดยคิดอัตราค่าบริการอยู่ที่ 13 สตางค์ต่อนาที
    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ติดตามตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อรักษาศักยภาพของการแข่งขันของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ และประสิทธิภาพของโครงข่ายให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจในคุณภาพบริการ เพื่อกำกับดูแลให้ประชาชนได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม สร้างการแข่งขันในการให้บริการอย่างเสรีและเป็นธรรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:38:00 PM)