เอไอเอส ทรู ประเดิมคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีแล้ว สำหรับค่ายอื่นที่ยังไม่ดำเนินการให้รีบดำเนินการภายใน 1 มี.ค. 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 ก.พ. 2558) เป็นวันแรกที่มีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที โดยจากการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่า ขณะนี้มี เอไอเอส และทรู ซึ่งเป็นผู้ให้รายใหญ่ได้ประกาศให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีแล้ว ทั้งนี้ สำหรับโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่เหลือจะต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีภายในวันที่ 1 มี.ค. 2558 หากไม่ดำเนินการ สำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป ในส่วนของการตรวจสอบการใช้งานและอัตราค่าบริการนั้น ผู้ให้บริการทั้งสองรายมีการให้บริการการตรวจสอบเวลาในการใช้งานโทรศัพท์และอัตราค่าบริการได้ ด้วยวิธีการโทร หรือเช็คผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเอง

    “การกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเป็นการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการในราคาที่เป็นธรรม”

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:56:25 PM)