เลขาธิการ กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 3 จำนวน 10,963.755 ล้านบาท แล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (11 พ.ย. 2561) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ช่วงความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz เมื่อปี 2558 ในราคาประมูลสูงสุด 40,986 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จำนวน 25% เป็นเงินทั้งสิ้น 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลแล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายฐากร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ AWN ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่มาแล้ว 2 งวด รวมเป็นเงิน 32,891.265 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คิดเป็น 75% ของเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมด ซึ่งเงินในส่วนนี้สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้ว

“หลังจากนี้สำนักงาน กสทช. ยังคงจะกำกับดูแลคุณภาพการบริการและอัตราค่าบริการของบริษัท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ประชาชนได้ใช้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม”

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/12/2561 13:23:54)

Download