สำนักงาน กสทช. เตรียมชงบอร์ด กสทช. อนุมัติแผนประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi Band เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอแผนการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย สำหรับการประมูลตามแผนจะเป็นการประมูลแบบ Multi Band หรือ การประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน โดยมีแผนที่จะจัดการประมูล 2 ครั้ง โดยคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลในครั้งแรก เป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่สูง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 26 – 28 GHz พร้อมกับคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่กลาง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่ต่ำ ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ส่วนคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลในครั้งที่ 2 จะเป็นคลื่นความถี่ที่อยู่ในย่านความถี่กลาง ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 3400 – 3600 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz โดยในแผนที่เสนอจะเสนอให้บอร์ด กสทช. กำหนดเวลาประมาณการการประมูลคลื่นต่อไป
ทั้งนี้ แผนการประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi Band เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องคลื่นความถี่ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (22/7/2562 9:56:34)

Download