สำนักงาน กสทช. เปิดประมูลเบอร์สวย ครั้งที่ 2 ของปี 2562 ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. 
จะจัดการประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 2 ของปี 2562 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. โดยนำ
เลขหมายสวยทั้งหมด 687 เลขหมายออกประมูล ราคาเริ่มต้นเพียง 2 หมื่นบาท
สำหรับการประมูลเลขหมายสวยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 วัน ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 โดยชุดเลขหมายที่นำออกมาประมูลในวันที่ 3 สิงหาคม ได้แก่ กลุ่ม 3 ตัวเหมือนติดกับ 2 ตัวเหมือนสองคู่(ตองคู่) จำนวน 267 เลขหมาย ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท เช่น 088-888-9988 และ 088-999-8899 เป็นต้น และกลุ่ม 2 คู่ ติดกับ 4 ตัวเหมือน (คู่คู่โฟร์)
จำนวน 90 เลขหมาย ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท เช่น 09-5599-5555 และ 09-6655-6666 เป็นต้น  
ชุดเลขหมายที่นำออกมาประมูลวันที่ 4 สิงหาคม 1562 ได้แก่ กลุ่ม 2 ตัวเหมือนติดกัน 4 คู่(สี่คู่) จำนวน 263 เลขหมาย ราคาเริ่มต้น 2 หมื่นบาท เช่น 08-8800-8899 และ 08-8811-6688 เป็นต้น และกลุ่มกระจก 2 ตัวเหมือนติดกันภายใน (กระจก 2 คู่) จำนวน 63 เลขหมาย ราคาเริ่มต้น 5 หมื่นบาท เช่น 08-8899-9988 และ 09-5566-6655 เป็นต้น
สำหรับการประมูลครั้งที่ผ่านมา สามารถทำรายได้เข้ารัฐเป็นเงิน 29,238,910 บาท โดยเลขหมายที่มีการประมูลสูงสุด ได้แก่ เลขหมาย 099-888-9999 ในราคา 1,645,000 บาท ซึ่งรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเป็นรายได้ของ
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/8/2562 16:44:21)

Download