วันที่สองของการประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562 ของสำนักงาน กสทช. เริ่มต้นแล้ว มีเลขหมายที่จะนำมาประมูลในวันนี้ (4 ส.ค. 2562) จำนวน 326 เลขหมาย ประมูลออกไปแล้ว 7 เลขหมาย

       นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่ 2/2562 วันที่สอง (4 ส.ค. 2562)โดยเลขหมายที่จะนำมาให้ประมูลในวันนี้มีจำนวน 326 เลขหมาย ประกอบด้วย เลขหมายที่มีราคาเริ่มต้นการประมูล 50,000 บาท และเลขหมายที่มีราคาเริ่มต้นการประมูล 20,000 บาท สำหรับเลขหมายที่น่าสนใจในวันนี้ อาทิ เลขหมายกระจก 2 คู่ ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท เช่น 08-8899-9988, 09-5566-6655, 09-5599-9955 และเลขหมาย 2 ตัวเหมือนติดกัน 4 คู่ ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท เช่น 08-8800-8899, 08-8811-6688 โดย ณ เวลา 09.45 น. มีเลขหมายที่ประมูลออกไปแล้ว 7 เลขหมาย ทำรายได้เข้ารัฐแล้ว 725,000 บาท

          สำหรับเมื่อวานนี้มีเลขหมายที่ประมูลออกไปได้จำนวน 135 เลขหมาย จากเลขหมายที่นำมาประมูลในเมื่อวานจำนวน 361 เลขหมาย คิดเป็นเงินรวม17,970,276 บาท โดยเลขหมายที่ประมูลออกไปได้ในราคาสูงสุดได้แก่ เลขหมาย 080-888-9999 ประมูลไปในราคาสูงสุด 1,600,000 บาท จากราคาเริ่มต้นการประมูล 20,000 บาท เลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ได้แก่เลขหมาย 099-988-9999 ประมูลได้ไปในราคา 1,515,000 บาท

          นายก่อกิจ กล่าวว่า ราคาเริ่มต้นของเลขหมายที่สำนักงาน กสทช.นำมาประมูลในครั้งนี้ เริ่มต้นที่ราคาเพียง 20,000 บาท นับว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบราคาที่ขายกันอยู่ในตลาด ทั้งนี้การที่สำนักงาน กสทช. กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ไม่สูงมากก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบเลขหมายสวย ต้องการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มงคลตามหลักเลขศาสตร์ สามารถเป็นเจ้าของเลขหมายสวยได้ในราคาถูก โดยเงินที่ได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (8/4/2019 10:41:37 AM)

Download