สำนักงาน กสทช. จัดประมูลเลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562 ประมูลออกไป 154 เลขหมาย สร้างรายได้ให้รัฐ กว่า 20 ล้านบาท

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่ 2/2562 รวม 2วัน สร้างรายได้ให้รัฐ 19,639,276 บาท ประมูลออกไปแล้วทั้งหมด 154 เลขหมาย สำหรับเลขหมายที่ถูกประมูลไปในราคาสูงสุดของการประมูลในครั้งนี้ ได้แก่ เลขหมาย 080-888-9999 ประมูลไปในราคาสูงสุด 1,600,000 บาท จากราคาเริ่มต้นการประมูล 20,000 บาท เลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ได้แก่เลขหมาย 099-988-9999 ประมูลได้ไปในราคา 1,515,000 บาท

การประมูลวันนี้ (4 ส.ค. 2562) มีเลขหมายที่ประมูลออกไป 19 เลขหมาย สร้างเงินรายได้ให้รัฐเฉพาะวันนี้ 1,669,000 บาท สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลได้ราคาสูงสุด 3 ลำดับแรกของวันนี้ ได้แก่ เลขหมาย 095-599-9955 ในราคา 300,000 บาท ลำดับที่ 2 เลขหมาย 088-899-9988 ราคา 245,000 บาท และลำดับที่ 3 เลขหมาย 095-544-4455 ราคา 160,000 บาท

สำหรับเมื่อวานนี้มีเลขหมายที่ประมูลออกไปได้จำนวน 135 เลขหมายจากเลขหมายที่นำมาประมูลในเมื่อวานจำนวน 361 เลขหมาย คิดเป็นเงินรวม17,970,276 บาท โดยเลขหมายที่ประมูลออกไปได้ในราคาสูงสุดได้แก่ เลหมาย 080-888-9999 ประมูลไปในราคาสูงสุด 1,600,000 บาท จากราคาเริ่มต้นการประมูล 20,000 บาท เลขหมายที่ประมูลได้ราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ได้แก่เลขหมาย 099-988-9999 ประมูลได้ไปในราคา 1,515,000 บาท

โดยเงินที่ได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (8/4/2019 12:33:51 PM)

Download