ก.ดีอีเอส และสำนักงาน กสทช. อนุมัติเลขหมาย USSD *948*1919 ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ต่อสู้กับ COVID-19

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (เลขาธิการ กสทช.) ร่วมกันเปิดเผยว่า วันนี้ (18 มี.ค. 2563) สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติเลขหมาย USSD *948*1919 ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทยสภา ตามที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีหนังสือขอมา ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับแพทย์ และพยาบาลที่ร่วมกันปฎิบัติงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เนื่องจากวิกฤติการระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติงานทุกคน ที่อุทิศตนทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเหล่านั้น จึงขอเชิญชวนพี่ประชาชนร่วมกันบริจาคสมทบทุนผ่านเลขหมาย USSD *948*1919 โดยหากต้องการบริจาคเงิน 100 บาทต่อครั้ง ให้กด *948*1919*100# โทรออก หากต้องการบริจาคเงิน 10 บาทต่อครั้ง ให้กด *948*1919*10# โทรออก ทั้งนี้ทุกคนสามารถร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
แพทย์และพยาบาลทุกคน พร้อมจะฝ่าฟันวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันกับประชาชนคนไทย เราจะดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพราะสุขภาพและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อมร กล่าว
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (18/3/2563 15:53:48)

Download