สำนักงาน กสทช. ย้ำโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานของประชาชนหนาแน่น พื้นที่เกิดภัยพิบัติ รวมทั้งทีมซ่อมบำรุงเพื่อเข้าแก้ไขกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และเตรียมเครื่องสำรองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้โครงข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา

สำนักงาน กสทช. ย้ำโอเปอเรเตอร์ทุกรายดูแลคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานของประชาชนหนาแน่น พื้นที่เกิดภัยพิบัติ รวมทั้งทีมซ่อมบำรุงเพื่อเข้าแก้ไขกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และเตรียมเครื่องสำรองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้โครงข่ายใช้งานได้ตลอดเวลา


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 ต.ค. 2563) สำนักงาน กสทช. ได้กำชับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท และทีโอที ให้ดูแลคุณภาพสัญญาณและโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนในพื้นที่ที่มีการใช้งานของประชาชนหนาแน่น และพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมทีมซ่อมบำรุงเพื่อเข้าแก้ไขกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และเตรียมความพร้อมเครื่องสำรองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เข้าใจถึงความจำเป็นในการสื่อสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีประชาชนมีความต้องการใช้งานเป็นจำนวนมาก และกรณีเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น หากเกิดปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้สามารถใช้งานได้ ประชาชนสามารถโทรแจ้งเข้ามาได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1200 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


///////////////////////////////////////////////////////////////////////

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (14/10/2563 11:05:29)

Download