เลขาธิการ กสทช. เผยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ของ DTAC เริ่มตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63 และ TRUE เริ่มตั้งแต่ 27 ธ.ค. 63

เลขาธิการ กสทช. เผยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ของ DTAC เริ่มตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63 และ TRUE เริ่มตั้งแต่ 27 ธ.ค. 63
                      นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2563 และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733 / 758 – 788 MHz (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 15 ม.ค. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้าย MUX ของผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เดิม ซึ่งเมื่อ DTAC และ TRUE เปิดให้บริการกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2564 อาจทำให้การให้บริการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ดังกล่าวของ DTAC และ TRUE นั้น ผู้ใช้บริการอาจจะยังไม่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในบางพื้นที่ (ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ระหว่างนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการของตนทราบเงื่อนไขของการให้บริการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาใช้บริการของบริษัท
ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาในการใช้งานติดต่อ Call Center ผู้ให้บริการของตัวเอง หรือแจ้งปัญหามาที่ กสทช. Call Center โทร. 1200 (ฟรี) 

 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (24/12/2563 16:38:12)

Download