กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่น 700 MHz แก่ ทรู มูฟ

กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่น 700 MHz แก่ ทรู มูฟ
นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (28 ธ.ค. 2563) กสทช. มอบใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่ดังกล่าว แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 703 - 713 MHz คู่กับ 758 - 768 MHz เมื่อปี 2562 หลังจากที่บริษัทฯ ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา
นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ใบอนุญาตของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733 / 758 – 788 MHz (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 15 ม.ค. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้าย MUX ของผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เดิม ซึ่งเมื่อ TRUE เปิดให้บริการกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2564 อาจทำให้การให้บริการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจจะยังไม่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในบางพื้นที่ (ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ระหว่างนี้ บริษัท ทรู มูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการของตนทราบเงื่อนไขของการให้บริการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาใช้บริการของบริษัท
ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาในการใช้งานติดต่อ Call Center ผู้ให้บริการของตัวเอง หรือแจ้งปัญหามาที่ กสทช. Call Center โทร. 1200 (ฟรี)
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (28/12/2563 10:48:05)

Download