สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการโทรคมนาคมประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการโทรคมนาคมประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บ่ายวันนี้ (5 ม.ค. 2563) สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้แก่ ค่ายมือถือทุกค่าย และผู้ให้บริการเน็ตบ้านทุกราย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดรอบใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีการขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ที่ให้มีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home (WFH)

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (5/1/2564 9:44:58)

Download