กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 700 MHz งวดแรก จำนวน 1,835.478 ล้านบาทแล้ว

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 มี.ค. 2564) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2563 ช่วงความถี่ 733 – 738 MHz / 788 – 793 MHz ด้วยเงินประมูล 17,154 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกรวมทั้งสิ้น 1,835.478 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินในวงเงินส่วนที่เหลือ มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้ว สำหรับเงินดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย และเงินนำส่งกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้อยละ 15 แล้ว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป 


 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (16/3/2564 15:22:34)

Download