5 ค่ายมือถือ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที แคท เทเลคอม ยืนยันคิดค่าบริการดาต้าตามการใช้งานจริงของลูกค้าไม่เคยมีการปัดเศษ สำนักงาน กสทช. ห้ามใช้คำว่า Unlimited ในโปรโมชั่นดาต้า ป้องกันประชาชนสับสนเข้าใจผิดว่าใช้ได้ไม่จำกัด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ก.พ. 2558) สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที และ แคท เทเลคอม มาประชุมเพื่อสอบถามและยืนยันเรื่องการใช้บริการข้อมูล หรือดาต้า ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
    1. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ยืนยันว่าในการคิดค่าบริการข้อมูล หรือดาต้า ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีการปัดเศษ คือผู้ใช้บริการซื้อแพ็คเกจไปเท่าไหร่ก็จะสามารถใช้งานได้ตามนั้น เช่น ซื้อแพ็คเกจ    3 GB ใช้งานไป 1 MBก็คิดตามนั้น แล้วคิดไปเรื่อยๆ เมื่อใช้งาน จนกว่าจะหมด 3 GB ซึ่งอัตราค่าบริการในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 2.1 GHz ในการใช้งานดาต้าต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. คือเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน 28 สตางค์ต่อ 1 MB  โดยทั้งนี้ หน่วยเล็กที่สุดของการคิดในด้านของเวลาคือคิดเป็นวินาที ในด้านของความจุเล็กที่สุดที่คิดคือ 1 KB
    2. ขอให้โอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย เลิกใช้คำว่า Unlimited เนื่องจากทำให้ประชาชนผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจผิดว่าแพ็คเกจนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วเท่าเดิม แต่ให้แต่ละค่ายใช้คำมาเขียนอธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจไม่สับสน อาทิ ประชาชนซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต 500 MB อาจใช้คำว่า หลังจากที่ลูกค้าใช้ความเร็วสูงสุด 3G ครบ 500 MB แล้วหลังจากนั้นยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว 256 Kbps หรือ 128 Kbps ตามที่กำหนด
    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าในการตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ประโยชน์สูงสุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:40:43 PM)