สำนักงาน กสทช. เรียก AIS ชี้แจงกรณี เน็ตเวิร์คล่มเวลาประมาณ 07.30-08.30 น. ช่วงเช้าวันนี้ พร้อมให้เสนอมาตรการเยีย;ยาประชาชนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (15 ก.พ. 2565) สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรียกบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AIS เข้ามาให้ข้อมูลกรณีโครงข่ายของ AIS ล่มเมื่อเวลาประมาณ 07.30 – 08.30 น. เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2565 อันส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหา และมาตรการเยียวต่อประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลเพื่อให้การให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานเองคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า หลังได้รับรายงานสถานการณ์ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ AIS เร่งแก้ไขให้เน็ตเวิร์คกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ และได้กำชับให้บริษัทฯ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
“สำนักงานฯ พยายามกำชับให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณให้มีมาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุขัดข้องต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมเยียวยาประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ” นายไตรรัตน์ กล่าว

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (22/2/2565 13:46:39)

Download