ทรู มูฟ เอช ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 7 จำนวน 8,163.89 ล้านบาท

ทรู มูฟ เอช ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 7 จำนวน 8,163.89 ล้านบาท
          นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (31 มี.ค. 2565) พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. รับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)
ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ 905 - 915 MHz คู่กับ 950 - 960 MHz
เมื่อปี 2559 ในราคาการประมูลสูงสุด 81,638.86 ล้านบาท โดย TUC ได้นำเงินประมูลงวดที่ 7 จำนวน 8,163.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช.
จะนำเงินค่าประมูลดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1 - 6 ที่ TUC ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้ว
จำนวน 48,983.32 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (31/3/2565 13:44:00)

Download