สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่นวิทยุให้กับผู้ชนะการประมูล

สำนักงาน กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่นวิทยุให้กับผู้ชนะการประมูล 
วันนี้ (วันที่ 4 เม.ย. 2565) สำนักงาน กสทช. ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยใบอนุญาตดังกล่าว มีอายุ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2565 
สิ้นสุดวันที่ 3 เม.ย. 2572 และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยมีพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. 
และ ผศ.ดร. ภูมิศิษฐ์  มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นผู้มอบใบอนุญาต
ให้กับผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน 9 ราย ดังนี้ 
1.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 47 คลื่นความถี่
2.บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด จำนวน 10 คลื่นความถี่
3.บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด จำนวน 3 คลื่นความถี่
4.บริษัท ดินดิน จำกัด จำนวน 2 คลื่นความถี่
5.บริษัท นานาเอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด จำนวน 2 คลื่นความถี่
6.บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1คลื่นความถี่
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระยา มีเดียกรุ๊ป จำนวน 1คลื่นความถี่
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภัคพร กรุ๊ป จำนวน 1  คลื่นความถี่ 
9.บริษัท สตูดิโอ ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด จำนวน 1 คลื่นความถี่
ทั้งนี้ มีผู้รับใบอนุญาต จำนวน 4 ราย ที่สามารถประกอบกิจการได้ทันที โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ได้แก่ 
บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) จำนวน 47 คลื่นความถี่ บริษัท ดินดิน จำกัด จำนวน 1 คลื่นความถี่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คลื่นความถี่ และบริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด จำนวน 1 คลื่นความถี่

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (4/4/2565 11:31:12)

Download