บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,670.74 ล้านบาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 3,670.74 ล้านบาท

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (11 เมษายน 2565)
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz
ช่วงความถี่วิทยุย่าน 738 - 748 MHz คู่กับ 793 - 803 MHz เมื่อปี 2563 ในราคาประมูลสูงสุด 36,707.42 ล้านบาท โดย NT ได้นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 2 จำนวน 3,670.74 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. แล้ว ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 NT ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,670.74 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (11/4/2565 9:55:31)

Download