สำนักงาน กสทช. กำชับกองทัพบกเพิ่มแนวทางป้องกันการให้บริการ MUX ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สำนักงาน กสทช. กำชับกองทัพบกเพิ่มแนวทางป้องกันการให้บริการ MUX ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ตรวจสอบพบว่า โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ที่ 2 และ MUX ที่ 5 ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการของกองทัพบก เกิดเหตุขัดข้องซึ่งส่งผลให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน 11 ช่อง ไม่สามารถรับชมได้ทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 13.10-13.30 น. สำนักงาน กสทช. จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองทัพบกเข้าชี้แจงกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ชี้แจงว่า อุปกรณ์เบรคเกอร์ (Breaker) เกิดข้อขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ในส่วนของระบบต้นทางของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Head-End) ที่ตั้งอยู่ในอาคารของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ส่งผลให้ MUX ของกองทัพบกทั้ง 2 MUXหยุดให้บริการในทุกสถานีทั่วประเทศ ซึ่งทางกองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้บริการได้ตามปกติ โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 20 นาที

“ปัญหาครั้งนี้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบเอง ซึ่งได้กำชับให้กองทัพบกดำเนินการทบทวนแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Plan) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ และกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการรับชมโทรทัศน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ให้บริการต้องระมัดระวังและมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง” ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าว

สำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่อยู่ภายใต้ MUX 2 ของกองทัพบก มีทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5 (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5) ช่อง 16 (TNN) ช่อง 23 (เวิร์คพอยท์ทีวี) ช่อง 24 (ทรูโฟร์ยู) ช่อง 31 (ONE) และช่อง 35 (7HD)
MUX 5 ของกองทัพบก มีทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง 22 (เนชั่นทีวี) ช่อง 25 (GMM25) ช่อง 29 (MONO) ช่อง 34 (อมรินทร์ ทีวี เอชดี) และช่อง 36 (พีพีทีวี เอชดี)

                                                          /////////////////////////////////////////////////////////////////////

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/8/2565 7:35:03)

Download