สำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารซอยทองหล่อ ระยะทาง 5 กม. ตามแผนการจัดระเบียบ สายสื่อสาร ปี 2565

สำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารซอยทองหล่อ ระยะทาง 5 กม. ตามแผนการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร ปี 2565

25 ส.ค. 2565 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท – ถนนเพชรบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. ร่วมกับรองศาสตราจารย์. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท – ถนนเพชรบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2565 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กสทช. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลักทั่วประเทศ และทำหน้าที่ประสานงาน และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร (ค่ารื้อถอนสายสื่อสาร ค่ากำจัดซากสายสื่อสาร) โดยใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารจะสำเร็จได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเจ้าของเสาไฟฟ้าที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินการพาดสายสื่อสาร ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเจ้าของสาย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย จังหวัด องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 “กสทช. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน หากเจ้าของพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการท่อร้อยสาย กสทช. พร้อมกำกับดูแลอัตราค่าบริการใช้ท่อให้เป็นธรรม เพื่อให้สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารได้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และสร้างทัศนียภาพของบ้านเมืองให้สวยงาม” ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง กล่าว

การจัดระเบียบสายสื่อสารในวันนี้ เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี 2565 ระยะทางรวมประมาณ 800 กม. ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก มีความต้องการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสูง และมีการพาดสายหนาแน่น กับกลุ่มพื้นที่นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2565 จนถึงขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่กลุ่มเร่งด่วน จำนวน 10 เส้นทาง ระยะทาง 25.4 กิโลเมตร และในพื้นที่นอกเหนือกลุ่มเร่งด่วน จำนวน 8 เส้นทาง ระยะทาง 54.22 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการจัดหา และติดตั้งคอนสื่อสารในอีก 169 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 306.46 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท – ถนนเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางเท้าในเขต กทม. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้พื้นที่สำหรับพักซากสายสื่อสารที่รอการกำจัด และจัดการจราจร รวมถึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทางเท้าสำหรับจัดระเบียบสายสื่อสาร

                                                       ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (8/25/2022 2:49:40 PM)

Download

Page views: 64