กสทช. กำหนด 20 ต.ค. 2565 เป็นวันพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการ ทรู-ดีแทค

กสทช. กำหนด 20 ต.ค. 2565 เป็นวันพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการ ทรู-ดีแทค 

                            นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (12 ต.ค. 2565) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติกำหนดการพิจารณาวาระการรายงานการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2565 เนื่องจากรอรายงานผลการศึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะส่งมาให้สำนักงาน กสทช. ในวันที่ 14 ต.ค. 2565 ซึ่งต้องนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อสาธารณะ จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ข้อมูลทุกๆ ด้านจึงมีความสำคัญต่อการพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อยุติในวันดังกล่าว 

                                                     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (10/12/2022 2:58:18 PM)

Download

Page views: 275