สำนักงาน กสทช. เผยไม่เคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนขยายเวลาทดลองออกอากาศวิทยุชุมชน และไม่เคยขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ต่างๆ


                  สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอขยายเวลาการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม โดยมีการอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม และกำหนดให้มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลที่มีการพาดพิงถึงสำนักงาน กสทช. ในกลุ่มไลน์ (LINE) นั้น
                 สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด โดยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็มนั้น กสทช. ยังคงมีนโยบายที่จะเร่งรัดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่
ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป ให้มีความต่อเนื่องกับการยุติการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
               กสทช. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้ผู้ทดลองออกอากาศได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนดังกล่าว และการแอบอ้างให้หลงเชื่อเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ในระบบเอฟเอ็ม ทั้งนี้ ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ทาง https://nbtc.go.th/
หรือโทร 1200
                  กสทช. พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า การปฏิบัติงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม เพื่อให้ผู้ทดลองออกอากาศได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งจะต้องไม่ให้มีการแอบอ้าง หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนดังกล่าว และการแอบอ้างให้หลงเชื่อเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนใดๆ ที่ไม่ได้มาจากทางสำนักงาน กสทช. ที่เป็นทางการโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ทาง https://nbtc.go.th/
 
                                                         ////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (1/25/2023 12:33:23 PM)

Download

Page views: 88