บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ชุดที่ 1 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,835,478,000 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ชุดที่ 1 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,835,478,000 บาท
          วันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2566)  เวลา 10.00 น. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นตัวแทนรับเงินประมูลงวดที่ 3 จำนวน 1,835,478,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 733 - 738 MHz คู่กับ 788 - 793 MHz เมื่อปี 2563 ในราคาการประมูลสูงสุด 17,154 ล้านบาท โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบดำเนินการนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
             สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 - 2 AWN ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,670,956,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

 
                                          ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (4/10/2023 10:41:02 AM)

Download

Page views: 80