บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,670,742,000 บาท

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,670,742,000 บาท

          วันนี้(วันที่ 11 เมษายน 2566) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้รับเงินประมูลงวดที่ 3 จำนวน 3,670,742,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) (NT) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ย่าน 738 - 748 MHz คู่กับ 793 - 803 MHz เมื่อปี 2563 ในราคาการประมูลสูงสุด 36,707.42 ล้านบาท โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบดำเนินการนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
           สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2 NT ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,670,742,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

                                                           ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (4/11/2023 10:47:55 AM)

Download

Page views: 121