กสทช. นำเสนอการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเปลี่ยนผ่านการสื่อสารของประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. ร่วมพิธีเปิดงาน “TEP X 0110” Asia Techland 2023 – “The Best Living Tech Experience in Asia” ซึ่งเป็นงานที่แสดงถึงเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและการสื่อสารที่ทันสมัยในระดับเอเซีย โดยปีนี้มุ่งเน้นด้านการยกระดับการอยู่อาศัยที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างลงตัว โดยงานจัดที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม นี้
           พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล (Thailand Digital Transformation)” โดยที่ผ่านมา กสทช. ได้ดำเนินการในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในยุค 3G 4G และ 5G ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันในส่วนของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเมื่อได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ กสทช. ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านกิจการดาวเทียมจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ภายใน 2 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Broadband Satellite) ซึ่งในหลายประเทศได้เริ่มมีการให้บริการแล้ว ส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการสื่อสารโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตามป่าเขา เกาะกลางทะเล ที่โครงข่ายภาคพื้นดินไปไม่ถึงสำหรับกิจการกระจายเสียงนั้น นับเป็นกิจการสื่อสารสุดท้าย ที่ยังคงใช้เทคโนโลยีอนาล็อกอยู่ จึงมีความมุ่งมั่นและผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อไม่ให้กิจการนี้โดน disrupt จากเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นที่เปลี่ยนแปลงไป
           “กสทช. พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
พร้อมสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการยกระดับกิจการสื่อสารของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ฯ กล่าว      

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (5/25/2023 4:14:19 PM)

Download

Page views: 148