AIS นำอันดับ 1 ยอดร้องเรียนสายหลุดจนถึงวันที่ 11 ก.ย. 58 ตามมาด้วย DTAC TRUE MOVE CAT และ TOT ตามลำดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุดว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา มียอดร้องเรียนปัญหาสายหลุดที่ประประชาชนแจ้งเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 มีจำนวนรวม 1,341 เรื่อง แบ่งเป็น เครือข่าย AIS 720 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เครือข่าย DTAC 373 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครราชสีมา เครือข่าย TRUE MOVE 224 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เครือข่าย CAT 22 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุดรธานี และเครือข่าย TOT 2 เรื่อง ในพื้นที่ นครราชสีมาและกาญจนบุรี

    หลังจากที่ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาสายหลุดมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ทางสำนักงาน กสทช. ได้ส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถระบุสถานที่ที่เกิดปัญหาได้ชัดเจน และรวดเร็ว ส่งผลให้สำนักงานสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพสัญญาณบริเวณที่พบปัญหาได้โดยเร็ว โดยหลังจากนั้น สำนักงานจะมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบอีกครั้งว่าผู้ให้บริการฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วหรือยัง หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการแก้ไข ทางสำนักงาน กสทช. จะเรียกผู้ให้บริการฯเข้ามาชี้แจง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองต่อไป

    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนที่พบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โทรแล้วสายหลุดช่วยกันร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานได้แก้ไขปัญหากรณีสายหลุดได้อย่างตรงจุด

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 12:27:14 PM)