Date of Record : Monday, September 18, 2023

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

Create by  - นางสาวกนกวรรณ  สัตถาวงษ์ (9/18/2023 5:21:15 PM)

    Link อื่นๆ