(่ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทำ DNS Server สำนักงาน กสทช. จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • (ร่าง)-เอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • (ร่าง)-ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

Create by  - นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ (10/31/2023 5:43:46 PM)

Download

Page views: 32