(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการปฏิบัติงานให้บริการทั่วไปของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • (ร่าง)-เอกสารประกวดราคาฯ.pdf
  • (ร่าง)-ประกาศประกวดราคาฯ.pdf

Create by  - นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แสนตอ (11/20/2023 2:02:13 PM)

Download

Page views: 12