(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงาน กสทช. ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

  • ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
  • ร่าง-ประกาศประกวดราคา.pdf

Create by  - นายอภินันท์  ทองอินทร์ (11/15/2023 7:34:40 PM)

Download

Page views: 10