ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาที ได้อย่างไร"

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาที ได้อย่างไร" เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิ๊กเพื่อรับชม

สร้างโดย   - mahittee jukrabath