วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2560 จำนวน 4 เรื่อง

1. สารคดีชุด ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ตอนที่ 6 Download
2. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  Download
3. รายงานการดำเนินการโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ"  Download
4. สรุปผลการปฏิบัติการภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 2559  Download

รายละเอียดเพิ่มเติม: กรมประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม 02618 2323 ต่อ 1813

สร้างโดย   - mahittee jukrabath