วีดีทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งวีดีทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา "ประโยชน์ เป็นศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ต่อเนื่อง นำสู่การปฏิบัติ" จำนวน 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน  คลิ๊ก
ตอนที่ 2 พิทักป่า พัฒนาสินสายน้ำ  คลิ๊ก
ตอนที่ 3 พืชพรรณาปลูกชีวิตมั่นคง  คลิ๊ก
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต  คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โทร. 0 2280 9000 ต่อ 1641

Create by  -   (9/4/2017 4:31:28 PM)