สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชุดสักการะบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ให้ประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชุดสักการะบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ให้ประชาชน จำนวน 500 ชุด ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะให้บริการที่เต็นท์ฝั่งประตูสวนอัมพร รวมทั้งทุกท่านจะได้รับฟังการบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์ทหาร 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยจะจัดแสดงในทุกวันเสาร์ เวลา 18.30-21.00 น. ผู้ที่มาชมการแสดงดนตรีสามารถจอดรถได้ที่สนามเสือป่า และสวนอัมพร

สร้างโดย   - mahittee jukrabath