โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย

โครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมกันเก็บ และส่งต่อเรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าของคุณ เพื่อบันทึกและจารึกไว้ในคลังสมบัติดิจิตอลโดยคนไทยเป็นครั้งแรก เพียงส่งเรื่องราวดีๆที่คุณภาคภูมิใจมาที่โครงการ วันนี้ - 30 กันยายน 2559 ได้ที่ www.theprideofthailand.com


 

สร้างโดย   - admin NBTC

Download