(21) การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download

  • (21)-การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (28/6/2562 11:15:11)

Download