(21) การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download

  • (21)-การพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/28/2019 11:15:11 AM)