3. การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม

 
infographic-02-64.jpg 11_AW_FINAL_ผลการประมูลคลื่นความถี่.jpg  
05_AW_Revises_1800.jpg   10-กรอบหลักการคืนคลื่นความถี่.jpg
     
   
 

    Stay connected

    Follow us on social networks