แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์-ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์-และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์.pdf