การขึ้นทะเบียนเครื่องส่งวิทยุฯ สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และขั้นตอนการขออนุญาตทำนำเข้า ใช้เครืองส่งฯ และขออนุญาตตั้งสถานี

Download

  • การขึ้นทะเบียนเครื่องส่งวิทยุฯ-สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง-และขั้นตอนการขออนุญาตทำนำเข้า-ใช้เครืองส่งฯ-และขออนุญาตตั้งสถานี.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 6:51:54 PM)