วันที่บันทึก : 6 มีนาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 4.1

หมวด : ง

ลงวันที่ : 23/2/2561 8:56:59

Download