วันที่บันทึก : 18 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด