วันที่บันทึก : 6 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด