วันที่บันทึก : 15 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดาวน์โหลด