วันที่บันทึก : 1 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ : ประกาศคำสั่งเพิกถอนผู้ทดสอบจากการเป็นผู้ทดสอบตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอม ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

รายละเอียด :

ชื่อผู้ทดสอบ เลขที่หนังสือเพิกถอน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมทรานสมิชชั่น
    หมายเลขขึ้นทะเบียน C1701025
สทช 2405/3064.09
ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา แลบ โมบายล์
    หมายเลขขึ้นทะเบียน C1710036
สทช 2405/3064.10
ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
3. นายพงศ์เทพ บรรเทา
    หมายเลขขึ้นทะเบียน C1704035
สทช 2405/3064.11
ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

ดาวน์โหลด

  • เอกสารแนบฯ.pdf